Ortak Deklarasyon

Joint Declaration of the Establishment of the International Passenger Road Transport Union (IPRU) 2013 October / Istanbul

We, the undersigned, the representatives of international associations operating in the field of passenger transportation by road in Azerbaijan, Bulgaria, Croatia, Georgia, Iran, Macedonia, Romania, Russian Federation, Serbia, Sudan, Turkey and Ukraine gathered in Istanbul on 29 October 2013,

Acknowledging that freedom of movement is one of the basic human rights;

Aiming to facilitate travels of citizens by road in Member States;

Desiring to further develop the relations and cooperation in the field of international transportation of passengers by road among the Member States;

Intending to contribute to intercultural dialogue among the Member States;

Underlining that professional passenger road transportation is a vital tool for economic, social and environmental progress throughout the world;

Considering that smooth inter-regional passenger transport between the Middle East, Europe, Asia and Africa is essential for developing inter-continental and regional trade and tourism;

Reaffirming that transport is one of the most important elements of interdependent economic cooperation. Without effective, reliable and efficient transportation systems among countries, international investments and trade are seriously affected;

Have agreed to

Establish the International Road Transport Union (IPRU), to be based in Istanbul in order to create a sustainable international partnership and cooperation among the Member States.

SIGNED in Istanbul, this Twenty-ninth Day of October in the Year Two Thousand and Thirteen in the English language.

  Republic of Azerbaijan
   Passenger Transport Association
   of Azarbaijan
   Gabil ALIYEV
  Republic of Bulgaria
   National Association of Bus
   Transport in Bulgaria (NSAPB)
   Galya TOPALOVA
  Republic of Croatia
   Croatian Employer Association
   Transport Association (HUP-CEA)
   Maja Stanojevic POKROVAC
  Georgia
   Association of Passengers
   Transfer by Land Way
   Tristan SULADZE
  Islamic Republic of Iran
   Coach Association of Iran
   Hassan MOMENI
  Republic of Macedonia
   International Coach Federation
   of Macedonia (Euro Turing)
   Rıza BALKAN
  Romania
   Federation of Transport Operators
   of Romania (FORT)
   Augustin HAGIU
  Russian Federation
   Russian Road Transport
   Union (PAC-RRTU)
   Sergey MOSEYKOV
  Russian Federation
   Association of Regional Land
   Transport (Mejregionavtotrans)
   Denis LINEV
  Republic of Serbia
   Association of Road Transport
   (Pannontransport)
   Mirko VUCINIC
  Republic of Sudan
   Sudanese National Chamber of
   Travelling Buses
   Ahmed Ali AWADALLA AHMED
  Republic of Turkey
   Coacher Federation of Turkey
   (TOFED)
   Mehmet ERDOĞAN
  Ukraine
   All Ukrainian Association of
   Automobile Carriers (AACC)
   Igor SHKIRYA

Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği’nin (IPRU) Kurulması Ortak Deklarasyonu Ekim 2013, İstanbul

Biz, aşağıda imzası bulunan ve Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, İran, Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Sudan, Türkiye ve Ukrayna’da karayolu yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 30 Ekim 2013’te İstanbul’da bir araya gelerek,

Seyahat özgürlüğünün temel insan haklarından birisi olduğunu kaydederek;

Her üye ülkenin vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırma amacıyla;

Üye Ülkeler arasında karayolu yolcu taşımacılığı alanında ilişki ve ortaklığı daha da geliştirmek arzusuyla;

Üye ülkeler arasında kültürel diyaloğa katkı sağlamak niyetiyle;

Profesyonel yolcu taşımacılığının dünya da ekonomik, sosyal ve çevre gelişimi açısından önemine vurgu yaparak;

Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Afrika bölgeleri arasında gerçekleşen sorunsuz yolcu taşımacılığının kıtalararası ve bölgesel ticaret ve turizm açısından çok önemli olduğunu kabul ederek;

Ulaştırmanın ekonomik işbirliğinin en önemli faktörü olduğunu ve ülkeler arasında etkili, güvenilir ve verimli ulaştırma sistemlerinin eksikliğinin ülkeler arasında uluslararası yatırımları ve ticareti olumsuz etkileyeceğini teyit ederek;

Üye ülkeler arasında uluslararası ortaklık ve işbirliği ortamı yaratmak amacıyla İstanbul merkezli Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği’nin (IPRU) kurulmasını kararlaştırmışlardır

İkibin On Üç Yılının 29 Ekim’inde İstanbul’da İngilizce dilinde metin olarak imzalanmıştır.

  Azerbaycan
   Azarbaycan Sarnışın Daşıyıcıları
   İçtimai Birliyi
   Gabil ALIYEV
  Bulgaristan
   Bulgaristan Ulusal Otobüs
   Taşımacılığı Birliği (NSAPB)
   Galya TOPALOVA
  Hırvatistan
   Hırvatistan İşverenler Derneği
   Ulaştırma Derneği (HUP-CEA)
   Maja Stanojevic POKROVAC
  Gürcistan
   Karayolu Yolcu Taşımacıları
   Derneği
   Tristan SULADZE
  İran
   İran Otobüsçüler Birliği
   Hassan MOMENI
  Makedonya
   Makedonya Uluslararası
   Otobüsçüler Federasyonu (EuroTuring)
   Rıza BALKAN
  Romanya
   Romanya Taşımacılar Federasyonu
   (FORT)
   Augustin HAGIU
  Rusya Federasyonu
   Rusya Karayolu Yolcu Taşımacılığı
   Birliği (PAC-RRTU)
   Sergey MOSEYKOV
  Rusya Federasyonu
   Bölgesel Karayolu Yolcu Taşım.
   Birliği (Mejregionavtotrans)
   Denis LINEV
  Sırbistan
   Karayolu Yolcu Taşımacılığı
   Birliği (Pannontransport)
   Mirko VUCINIC
  Sudan
   Sudan Ulusal Otobüsçüler
   Odası
   Ahmed Ali AWADALLA AHMED
  Türkiye
   Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
   (TOFED)
   Mehmet ERDOĞAN
  Ukrayna
   Ukrayna Tüm Karayolu
   Taşımacılar Birliği (AACC)
   Igor SHKIRYA